✎  Tematyka Konferencji

•  Foliany i cholina w prawidłowym rozwoju ciąży
•  Nutrigenomika a zdrowie ciężarnych
•  Programowanie wewnątrzmaciczne
•  Suplementacja witaminowa ciężarnych
•  Wpływ mikrobioty na zdrowie człowieka
•  Gospodarka żelazem w ciąży
•  Karmienie piersią a dieta
•  Współzależność diety i potencjału genetycznego człowieka w życiu wewnątrzmacicznym
 ✔  Zaproszeni Wykładowcy

Dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń
I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz
Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Prof. UPP dr hab. Agata Chmurzyńska
Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa


Dr n. med. Krzysztof Kamiński
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Jan Mazela
Klinika Zakażeń Noworodka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Dr hab. n. med. Radzisław Mierzyński
Oddział Położnictwa i Perinatologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Beata Pięta
Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu


Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski
Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
Katedra Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr n. med. Patrycja Sodowska
InviMed Katowice

Prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński
Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. med. Hubert Wolski
Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu