PROGRAM KONFERENCJI
* Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian.
 
Za uczestnictwo w Konferencji farmaceutom przysługują
2 punkty edukacyjne miękkie w ramach szkoleń ciągłych
 
08:30 – 10:15 Sesja I
08:30 - 08:40 Otwarcie I Konferencji
Żywienie a Zdrowie Prokreacyjne Kobiety
08:40 - 09:00 Epigenetyczne możliwości regulacji ekspresji genów
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
09:00 - 09:20 Nutrigenomika – geny, żywienie a zdrowie człowieka
Prof. UPP dr hab. Agata Chmurzyńska
09:20 - 09:40 Programowanie wewnątrzmaciczne
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
09:40 - 10:00 Witaminy – panaceum na wszystko?
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
10:00 - 10:15 Dyskusja
10:15 – 12:00 Sesja II
10:15 - 10:35 Znaczenie metabolizmu folianów w ciąży
Dr n. med. Krzysztof Kamiński
10:35 - 10:55 Mutacja MTHFR – zbyt wiele hałasu o nic?
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz
10:55 - 11:15 Najnowsze rekomendacje przyjmowania folianów przed ciążą / w ciąży / w laktacji
Dr hab. n. med. Hubert Wolski
11:15 - 11:35 Cholina – niezbędny składnik diety w ciąży
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz
11:35 - 11:45 Procter & Gamble Polska – wystąpienie firmy
11:45 - 12:00 Dyskusja
12:00 – 12:15 Przerwa na kawę
12:15 – 14:20 Sesja III
12:15 - 12:35 Gospodarka żelazem w ciąży – niedokrwistość ciężarnych
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
12:35 - 12:55 Zbilansowana dieta ciężarnej – czy jest możliwa?
Prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Dr hab. n. med. Radzisław Mierzyński
12:55 - 13:15 Znaczenie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w diecie ciężarnych
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
13:15 - 13:35 Rola witaminy D w prawidłowym rozwoju ciąży
Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski
13:35 - 13:55 Najważniejsze witaminy z grupy B w suplementacji ciężarnych
Dr n. med. Patrycja Sodowska
13:55 - 14:05 Berlin-Chemie – wystąpienie firmy
14:05 - 14:20 Dyskusja
14:20 – 15:10 Przerwa na obiad
15:10 – 17:00 Sesja IV
15:10 - 15:30 Otyłość ciężarnych – wpływ genów i sposobu żywienia
Dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń
15:30 - 15:50 Adjuwanty w farmakologicznym leczeniu PCOS
Prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński
15:50 - 16:10 Mikrobiota jelitowa – możliwości modulowania
Prof. dr hab. n. med. Jan Mazela
16:10 - 16:30 Karmienie piersią – zapotrzebowanie na foliany, cholinę i mikroelementy
Prof. dr hab. n. med. Beata Pięta
16:30 - 16:45 Dyskusja
16:45 - 17:00 Zakończenie Konferencji

PROGRAM DO POBRANIA TUTAJ